Zarządzenie nr 21 Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 5 lipca 2018 roku
Zarządzenie nr 21 Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Chrzanowie
 z  dnia  5  lipca  2018 roku
 
Wydane w trybie art. 22 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
Prawo o ustroju sądów powszechnych / tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 2062 z późn. zm. /w zw. z § 40 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku
Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych / Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm./
 
Ustalam godziny otwarcia archiwum – składnicy ksiąg wieczystych
tut. V Wydziału Ksiąg Wieczystych
w godz. 8:00 – 12:00 
na okres
 od 9 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Plik pdf 180.96 KB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-07-06
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-07-06 08:15
Modyfikacja Wojciech Skowroński - Administrator 2018-07-06 08:24