Zarządzenie nr 4 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 23 października 2017 roku
Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. 2016.2062 ), w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 23  grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  ( Dz. U. 2015.2316 ) zarządzamy, co następuje: 

1.      Ustalamy 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników  Sądu Rejonowego w Chrzanowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu  15 grudnia 2018 roku.
2.      W dniu  15 grudnia 2018 roku  ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego
w Chrzanowie w godzinach od  7.30 do 15.30. natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują  jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku.  
3.      Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2017-10-24
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2017-10-24 14:26