Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 4 kwietnia 2017 roku
Uprzejmie informujemy, iż wobec treści przepisu art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dzień 11 listopada 2017 roku  – przypadający w sobotę, powoduje obowiązek po stronie pracodawcy wyznaczenia innego dnia wolnego.
W związku z powyższym wyznaczamy  10 listopada  2017 roku  dniem wolnym  od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Chrzanowie. 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2017-04-12
Publikujący Łukasz Kubczak - Administrator Systemów Informatycznych 2017-04-12 14:41