Aktualności Sądu Rejonowego w Chrzanowie https://chrzanow.sr.gov.p DYŻURY MEDIATORÓW Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100 https://chrzanow.sr.gov.p/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-332 DYŻURY MEDIATORÓW Uprzejmie informujemy, że w każdy poniedziałek od godziny 14 do 15 w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 6 w sali nr 3.11 (na parterze)  odbywają się dyżury mediatorów,  podczas których można uzyskać bezpłatne informacje i porady na temat...... Zarządzenie Nr 23 Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie Punkt Obsługi Interesanta. Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0200 https://chrzanow.sr.gov.p/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-332 Adm.Ch.-0210-23/18   Zarządzenie nr 23 Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Chrzanowie  z  dnia  25  lipca  2018 roku   Wydane w trybie art. 22 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych / tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 2062 z późn. zm. / w zw. z...... Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 https://chrzanow.sr.gov.p/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-332  Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 19 lutego do 25 lutego 2018 roku będzie organizowany "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W Sądzie Okręgowym w Krakowie dyżury będą odbywały się w dniach: 19, 20, 22 i 23 lutego 2018 roku. W obchody organizowane przez Sąd......